نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلی
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)
فرم‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوق
فرم دریافت گواهی سابقه تدریس
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانه
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانه
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - دبیرخانه هیأت علمی
نمونه فرم قرارداد حق التدریس (ویژه استادان مدعو)
فرم همکاری مدرسین حق‌التدریس و فرم همکاری مجدد مدرسین حق‌التدریس