نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی
روال برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتید
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللی
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵
فهرست نشریات جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -آذرماه ۱۳۹۵
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات -JCR ۲۰۱۶
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمی
بخشنامه جدید تشویقی مقالات