آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
آیین‌نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
روال برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
آیین‌نامه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشورآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
آیین‌نامه تأسیس انجمن علمی اساتیدآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللیآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
مجلات مورد تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن‌ماه ۱۳۹۵آیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فهرست نشریات جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -آذرماه ۱۳۹۵آیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
شاخص‌های اعتبارسنجی مجلات -JCR ۲۰۱۶آیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
شیوه‌نامه تشویق مقالات ویژه اعضای هیأت علمیآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)
بخشنامه جدید تشویقی مقالاتآیین نامه های پژوهشی ( ویژه اساتید)