آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم الف- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
طرح‌نامه برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌هافرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم سوابق علمی استادان جهت شرکت در کنفرانس‌های داخلیفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
طرح‌نامه برگزاری همایش، سمینار و جشنوارهفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم‌های درخواست شرکت استادان در کنفرانس‌های خارجیفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم‌های طرح پژوهشی اساتیدفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم اعلام فعالیت‌های پژوهشی سالانه جهت دریافت پژوهانهفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم برگزاری کارگاه‌های پژوهشیفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم ارائه گزارش برنامه‌های پژوهشی برگزار شده- سخنرانی، کارگاه، برنامه‌های انجمن علمیفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیانفرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)فرم های پژوهشی ( ویژه اساتید)