آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین نامه های آموزشی
شیوه‌نامه اجرایی مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ - آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین نامه های آموزشی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین نامه های آموزشی
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین نامه های آموزشی
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین نامه های آموزشی
بخشنامه پرداخت کمک هزینه مهدکودک (مورخ ۹۳/۰۸/۲۴)آیین نامه های آموزشی
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه تحصیلات تکمیلیآیین نامه های آموزشی
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلیفرم های آموزشی
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم های آموزشی
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم های آموزشی
فرم‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)فرم های آموزشی
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم های آموزشی
فرم دریافت گواهی سابقه تدریسفرم های آموزشی
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)فرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - دبیرخانه هیأت علمیفرم های آموزشی