گروه شهرسازی، طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت

تعداد بازدید:۳۴۵۲

تاریخچه گروه شهرسازی

گروه مهندسی شهرسازی از بهمن ماه 1394 با پذیرش 18 دانشجو در زیر مجموعه گروه معماری آغاز به کار نمود. مدیریت گروهشهرسازی از بهمن 1394 تا تیر ماه 1395 با جناب آقای دکتر محمد محمد قلیان بوده و پس از انتخابات در تیرماه 1395، خانم دکتر زهرا خدائی سمت مدیریت گروه شهرسازی را از مهرماه 1395 تا تیرماه 1397 عهده دار بوده اند.

 • معرفی رشته مهندسی شهرسازی

گروه شهرسازی در دانشکده هنر و معماری مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) قرار دارد. این گروه در حال حاضر دارای دو عضو هیات علمی تمام وقت در رشته شهرسازی و حدود 200 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوستهمی‌باشد.

از آغاز شهرسازیِ علمی و برنامه ریزی برای کنترل، هدایت و توسعه شهرها حدود یک قرن می‌گذرد. به علاوه برنامه ریزی شهرسازی در کشور ما – از اولین طرح‌های جامع و توسعه شهر – از چهل سالگی عبور کرده است. در چهل سال گذشته موضوع انتقال دانش و هنر شهرسازی به دانشجویان فرآیند پر تضادی را طی نموده است. اگر دوره کارشناسی را مهم ترین و بنیادی ترین سطح برای پی ریزی هر گونه دانش آکادمیک بدانیم، آموزش و پژوهش شهرسازی به دانشجویان کارشناسی به مثابه جزئی از فرآیند انتقال میراث علمی/تجربی و فرهنگی و اثربخش نمودن عمل آگاهانه و گسترده در انتظام بخشی به محیط مصنوع از سال 1378 در دانشگاه‌های ایران عملیاتی شده است. هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند ارتباطی مناسب بین برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای در اجرای طرح های شهری را برقرار کنند و بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه نظارت کنند. بر همین اساس انتظار می‌رود فارغ التحصیلان این رشته توانمندی های زیر را کسب نمایید:

- روش­ها و فنون گوناگون را در رابطه با آموزه‌های نظری و عملی واقعی جامعه و زمینه‌های مطالعاتی طرح های شهرسازی به اجرا درآورند.

- قادر به همکاری با کارشناسان سایر رشته ها باشند و از خودبینی های یک جانبه رشته ای مبری شوند.

- قادر با تعامل با مسئولان و دست اندرکاران و گروه های ذینفع باشند و نیازها و خواسته های آنها را به خوبی درک و منعکس نمایند.

- بتوانند به تجزیه و تحلیل و سنتز داده ها بپردازند و راه حل های شهرسازانه را با توجه به ارزشهای بومی و فرهنگی ارائه نمایند.

 

 • ضرورت و اهمیت رشته

رشد شهرها و شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسائل شهری ابعاد جدیدتری بخشیده است. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. طی دهه های 1335-1385 تعداد شهرهای ایران حدود 4 برابر شده و پیش بینی می شود که در سال 1400 شمسی این تعداد باز هم دو برابر گردد. تداوم این روند در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا در سطوح مختلف شهرسازی تاکید می کند. آموزش در دوره کارشناسی مهندسی شهرسازی، زمینه ای مناسب برای هدایت توسعه و حفاظت و بهره وری از منابع موجود و بالقوه محیطی در نقاط شهری را فراهم می آورد. این دوره ضمن تحول و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی، دگرگونی کیفی در اموزش دوره های دکتری شهرسازی را نیز فراهم کرده و مایه توسعه فنی و علمی شهرسازی در جهت همگامی با رشد و تحول کشور خواهد گردید.

 • نقش و توانایی فارغ التحصیلان

شهرسازی در عین تخصصی بودن، دارای خصلت میان رشته ای بوده و با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی، شهری و منطقه ای از یک سو و سطوح فنی و انسانی و محیطی از دیگر سو، در ارتباط است. کارشناسان مهندسی شهرسازی با توجه به آموخته های خود می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور مانند: دفاتر شهرسازی و فنی شهرداریها، دفاتر فنی وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی  و سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها، کارشناس دادگستری، دفاتر فنی جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفاتر مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با آن برای اجرای طرح های شهری کشور به کار پردازند.

 • طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام بر اساس آیین نامه اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. و دانشجویان مهندسی شهرسازی باید 152 واحد درسی بگذرانند.

 


 

 • تاریخچه گروه طراحی شهری

گروه طراحی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته از بهمن ماه 1393 با پذیرش 24 دانشجو در زیر مجموعه گروه معماری آغاز به کار نمود. شهریور ماه 1395 با جناب آقای دکتر محمد محمد قلیان بوده و پس از انتخابات در تیرماه 1395، خانم دکتر زهرا خدائی سمت مدیریت گروه طراحی شهری را از مهرماه 1395 تا تیرماه 1397 عهده دار بوده اند.

 • معرفی رشته طراحی شهری

گروه طراحی شهری در دانشکده هنر و معماری مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) قرار دارد. این گروه در حال حاضر دارای دو عضو هیات علمی تمام وقت در رشته شهرسازی و به عنوان زیر مجموعه رشته معماری حدود 70 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهداراست. 

طراحی شهری در ایران سابقه ای دیرینه و هم عرض تاریخ کهن این سرزمین دارد. اثر اولین آبادی ها و اولین شهرهای جهان را می توان در گستره سرزمین ایران کهن پیدا کرد. علیرغم تولد رسمی دانشکده هنر و معماری در سال 1319 قبل از تولد نظام رسمی برنامه ریزی و تولد رسمی شهرسازی در سال 1342 تاکنون هیچکدام از این دو بر روابط کیفیت پرداز توده و فضا تاثیر سازنده و برجسته نداشته اند. قدمت توجه طراحانه به کیفیات محیطی عرصه های همگانی بیرونی حدوداً یک دهه است. توجه به حرفه دانش و هنر طراحی شهری برای ساماندهی مکان های همگانی در خوشبینانه ترین حالت از مرز 35 سال فراتر نمی رود.

طراحی شهری دانشی است که در آن آگاهی های مربوط به عوامل، ابعاد، عناصر، روش ها و شیوه های ساماندهی کیفیات محیطی مکان های همگانی و بیرونی در گزاره ها، متون، ترسیمات و تصویرات منظم و معنی دار تبیین می شود. یکی از مهم ترین ماموریت های طراحی شهری، پرداختن به کیفیات محیطی به منظور برنشاندن و بازتاباندن یک حس مکان پاسخده در مکان های همگانی و بیرونی می باشد. مصداق های مکان های همگانی را می توان در موردهایی همچون خیابان، میدان، بوستان، دروازه، آب کنار و نظیر اینها پیدا کرد. هنجارهای کیفیات محیطی از طریق نمایانگرها یا ابعاد کیفیات محیطی بر کف، جداره ها، نقش بام ها، نقش آسمان ها، کلیات احجام، چشم اندازها و دورنماهای شهری جای می گیرند. بدون درک پیچیدگی روابط عوامل، عناصر و ارکان سازنده محتوای کیفی محیطی نمی توان به محتوای آموزش رشته طراحی شهری بال و پر اجرایی داد و این امر ممکن نمی شود مگر از طریق مهارت های دانشی، حرفه ای و هنری ملحوظ در رشته طراحی شهری.

الزاماتی که رسمیت بخشیدن دانش طراحی شهری را در مقیاس دانشگاهی به پیش کشاند از اغاز نیمه دوم قرن بیستم پیش امد. ساخت و ساز انبوه در شهرهای بعد از جنگ جهانی دوم که عمدتا با سازوکارهای دانشی مهندسی راه و ساختمان، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و معماری به انجام می رسید، نبود یک سامانه دانشی برای به نظم درآوردن عرصه های همگانی با رویکرد کیفیات محیطی را گوشزد می نمود. این شرایط ضرورت به پیش کشیدن یک رشته دانشگاهی به نام «طراحی شهری» را وضوح می بخشید.

 • ضرورت و اهمیت رشته

امروزه شهرهای ایران چنان مورد هجوم توده های ساختمانی بی روح قرار گرفته اند که نبود فضا به ویژه فضاهای مشمول هنجارهای کیفیت محیط به وضوح بر همه مبرهن است. تامین کیفیات محیطی پاسخده احتیاج به برنامه های طراحی شهری دارد که ساز و کار تنظیم آن ها پر مسأله است. اولاً نیاز به چنین برنامه هایی هنوز در حوزه رسمی عملیات توسعه اجتماعات محلی جا نیفتاده است. ثانیاً برنامه های حداقلی جاری در ضعف دانشی و رویکردی در حال تهیه و اجرا است و ثالثاً در حوزه دانشگاهی و آموزش طراحی شهری برداشت همه جانبه، عمیق و یکپارچه ای از مفاهیم، اصول و شیوه های طراحی در عمل وجود ندارد. لذا هدف کلی برنامه طراحی شهری کسب دانش تخصصی و مهارت حرفه ای در زمینه زیست پذیری کردن شهرها و افزایش کیفیت فضاهای آنها با توجه به ویژگی های کالبدی، اجتماعی، عملکردی، فرهنگی، زیست محیطی و ... است.

 • نقش و توانایی فارغ التحصیلان

با سنجش وضعیت محیط اموزشی و حرفه ای، نقش و توانایی فارغ التحصیلانبرنامه اموزشی رشته طراحی شهری شامل موارد زیر است:

 • شناخت و ارزیابی مسائل و مشکلات طراحی شهری کشور با توجه به مسائل روز جامعه
 • ترویج تفکر بومی سازی و توجه به فرهنگ شهرها و روش های کاربست دانش بومی در طراحی فضاهای شهری
 • شناخت آثار و پیامدهای جهانی شدن و تأثیر آن در طراحی شهری
 • در جریان بودن با تحولات جهانی، ایده ها و تفکرات و تجارب جدید در طراحی شهرها
 • جامع بودن برنامه با توجه به بین رشته ای بودن رشته طراحی شهری
 • فراهم کردن زمینه هایی برای افزایش خلاقیت دانشجویان در دروس طراحی
 • افزایش روحیه پژوهشگری در دروس نظری

 

 • طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام بر اساس آیین نامه اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مجموع واحدهای درسی این دوره 32 واحد شامل 20 واحد دروس الزامی، 6 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

 


 • تاریخچه گروه  مدیریت پروژه و ساخت

گروه مدیریت پروژه و ساختدر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از مهر ماه 1394 با پذیرش حدود 16 دانشجو در زیر مجموعه گروه معماری آغاز به کار نمود. مدیریت گروه مدیریت پروژه و ساختاز مهر ماه  1394 تا شهریور ماه 1395 با جناب آقای دکتر محمد محمد قلیان بوده و پس از انتخابات در تیرماه 1395، خانم دکتر زهرا خدائی سمت مدیریت گروه مدیریت پروژه و ساخت را از مهرماه 1395 تا تیرماه 1397 عهده دار بوده اند.

 • معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت

گروه مدیریت پروژه و ساخت در دانشکده هنر و معماری مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) قرار دارد. این گروه در حال حاضر فاقد عضو هیات علمی و به عنوان زیر مجموعه رشته معماری حدود 90 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهداراست. 

دوره مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت (شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، تکنیک ها، نرم افزارها و نظامات مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی- تحقیقاتی، نظری- تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش، وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی دانشجویان و هموار ساختن راه حصول جهت نیل به اهداف ذیل می باشد:

 • احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص مدیریت پروژه و ساخت
 • آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه
 • دستیابی به جدید ترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه مدیریت پروژه و ساخت
 • نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش
 • تسلط یافتن بر یک یا چند امر همچون تعلیم و تحقیق و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی مدیریت پروژه و ساخت برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبری در سازمان های دولتی و نهادهای برنامه ریزی کشور.
 • اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور.
 • ضرورت و اهمیت رشته

ضرورت ایجاد دوره مدیریت پروژه و ساخت علاوه بر تربیت نیروهای مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در موسسات آموزشی و اجرایی و تربیت و تأمین پژوهشگران و مشاوران ارشد مدیریت پروژه و ساخت برای حیطه های مختلف مدیریت طرح های عمرانی و صنعتی کشور، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت و سایر رشته های مرتبط در مرحله پیشرفته تر و افزایش تخصص های مربوط به برنامه ریزی و مدیریت طرح در کشور می باشد.

این نکته به خصوص از انجا حائز اهمیت است که علیرغم سرمایه گذاری کلان کشور در اجرای طرح های مختلف، در زمینه ارتقاء دانش مدیریت پروژه و ساخت در کشور اقدام اساسی صورت نگرفته است. بدین منظور، طراحی و اجرای دوره دکترای مدیریت پروژه و ساخت، گامی اساسی در راه پرورش متخصصان موردنیاز در این رشته و در نتیجه توسعه ظرفیت های علمی کشور در این زمینه می باشد.

 • نقش و توانایی فارغ التحصیلان

دانش اموختگان این رشته و این دوره قادر خواهند بود در زمینه های مشروحه ذیل فعالیت نمایند:

 • تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه
 • انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چالش های مدیریت و مهندسی ساخت در کشور
 • مدیریت پروژه های معماری و ساختمانی
 • برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه ها
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی (نظارت عمومی و نظارت عالیه)
 • فعالیت به عنوان مهندس مسئول مراحل ساخت و اجرا در طرح ها از اولین مرحله تا اتمام پروژه
 • نظارت بر انتخاب اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختمان
 • فعالیت در زمینه های اموزش مدیریت پروژه و مهندسی ساخت
 • همکاری و مشارکت با سایر متخصصان و دست اندرکاران طراحی و اجرای ساختمان ها (مهندسان ساختمان، تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ...)

 

 • طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام بر اساس آیین نامه اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مجموع واحدهای درسی این دوره 32 واحد شامل 18 واحد دروس الزامی، 8 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.


 • تاریخچه گروه برنامه ریزی منطقه ای

گروه برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته از مهرماه 1396 با پذیرش  حدود 15 دانشجو در زیر مجموعه گروه معماری آغاز به کار نمود.مدیریت گروه برنامه ریزی منطقه ای از مهر 1396 تا تیرماه 1397 با سرکار خانم دکتر زهرا خدائی بوده است.

 • معرفی رشته برنامهریزیمنطقهای و هدف از برگزاری آن

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فرآهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان و ویژگیهای منطقه ای . بعضی از صاحب نظران برنامه ریزی منطقه ای را فرآیندی در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی با نیازها و امکانات محلی تعریف می نمایند.

آموزش برنامه­ریزی منطقه ای در شرایط موجود شهرسازی کشور برای مقطع کارشناسی ارشد پیش بینی شده است. منظور از کارشناسی ارشد برنامه­ریزی منطقه ای، تربیت متخصصانی است که در عرصه برنامه­ریزی منطقه ای و بر مبنای جهان بینی اسلامی تحت تعلیم قرار گرفته و با استعانت از اخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در عرصه آموزش برنامه­ریزی منطقه ای در شرایط موجود شهرسازی کشور برای مقطع کارشناسی ارشد پیش بینی شده است. منظور از کارشناسی ارشد برنامه­ریزی منطقه ای، تربیت متخصصانی است که در عرصه برنامه­ریزی منطقه ای و بر مبنای جهان بینی اسلامی تحت تعلیم قرار گرفته و با استعانت از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در عرصه برنامه­ریزی های منطقه ای بتوانند به کار پرداخته و ارتباط مناسبی را در عرصه های منطقه ای کشور و در ارتباط با توسعه پایدار منطقه ای و حفظ محیط زیست، تعادل بخشی به مناطق، تنظیم برنامه های مرتبط با استقرار جمعیت و مراکز فعالیتی، تاسیسات عمومی و زیربنایی و نظایر آنها در چهارچوب اهداف و راهبردهای کلان منطقه ای و کشور به وجود آورند تا در این زمینه نیز با همکاری دیگر تخصص های مورد نیاز به تدوین برنامه های جامع کشوری و منطقه ای و زیر بخش های دیگر آن مانند برنامه های ناحیه ای، شهرستان و دهستان در عرصه های مختلف تدوین برنامه های کالبدی و اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی و با توجه به معیارهای قانونی و توسعه ای بپردازند. این متخصصان باید به گونه ای آموزش یابند که با شناخت ویژگی های طبیعی و فرهنگی، اقتصادی و تأثیرات متقابل آنها با سطوح منطقه ای دانش لازم را برای تهیه برنامه های توسعه منطقه ای و ناحیه ای مورد نیاز کشور فرا گرفته و بتوانند ارتباط مناسبی را بین برنامه های شهری و روستایی، سلسله مراتب استقرار مراکز جمعیتی و کاری و فعالیتی و با توجه به خصوصیات فرهنگی، طبیعی و معیشتی مناطق برقرار سازند.

این برنامه­ریزی از چند جهت به نسبت اهداف متعالی در سطح منطقه ای مطرح شده که از جمله آنها به برنامه­ریزی­های منطقه ای در ارتباط با توسعه پایدار، ایجاد قطب رشدهای منطقه ای، نقش دهی به مناطق و اندام های کوچک و بزرگ شهری و روستایی، استفاده از اراضی منطقه ای به نسبت استعدادهای محیطی و منابع انسجام بخش طبیعی و اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، ایجاد سلسله مراتب در خدمات رسانی و دسته بندی استقرار جمعیت و نیازمندی های آن در سطح منطقه ها و بهره جویی از امکانات منطقه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاره می شود که جهت نایل آمدن به موارد فوق، اهداف ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرند:

 • تربیت نیروی انسانی متخصص منطقه ای و بهره گیری کشور از آنان به منظور اعتدال بخشی به برنامه های توسعه منطقه ای
 • تخصصی شدن برنامه ریزی منطقه ای در سطح کشور با توجه به آموزش تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای
 • تربیت نیروهای کارامدی که بتوانند در عرصه های برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در عرصه های منطقه ای و کشور صاحب نظر بوده و نیاز به نیروی متخصص خارجی را مرتفع سازند.
 • تقویت زمینه های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی با توجه به پیشرفت دانش در عرصه های برنامه ریزی منطقه ای و معیارهای برخاسته از فرهنگ اسلامی.
 • زمینه سازی برای برنامه ریزی منطقه ای برای مناطق دورافتاده و محروم روستاها و شهرهای کوچک کشور به منظور متعادل ساختن امکانات زیستی و اقتصادی و اجتماعی آنها با توجه به امکانات و محدودیت های موجود از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص و کارامد منطقه ای.

 

 • ضرورت و اهمیت رشته

اگرچه از نظر تاریخی در سطح ایران و جهان، نسبت به انجام برنامه های موضعی عمران منطقه ای اقدام شده و نتایجی مانند حفر قنات یا انشعاب آبراهه های کارون، ایجاد استخرهای آب در کنار رودخانه نیل و بسیاری دیگر را به همراه داشته است، ولی اهمیت یافتن برنامه­ریزی منطقه ای به دوران بعد از انقلاب صنعتی و به ویژه به نیمه اول قرن بیستم میلادی مربوط می شود.

گسترش دامنه فعالیت های صنعتی و تحولات دیگر اقتصادی و اجتماعی که تنوع مشاغل، تخصصی شدن آنها، تمرکز سرمایه ها، افزایش جمعیت، اختراعات و اکتشافات، سرعت در حمل و نقل و تعمیم وسائط ارتباط جمعی را می توان از نتایج آنها دانست، به تحولات جمعیتی و سکونتگاهی در سطوح منطقه ای منجر شده و همین عوامل پیامدهای مختلفی را در بهره گیری از استعدادهای منطقه ای به منظور توسعه دامنه های اجتماعی و اقتصادی و فنی و مدیریتی در پی آورده است. در طول دوران بعد از انقلاب صنعتی بنا بر نظر اندیشمندان، اقتصاد منطقه ای روند رشد و تحولات اقتصادی در بعضی از نقاط ویژه به نحوی بوده است که عدم تعادل بین مناطق مختلف، شهرها و روستاها در مناطق مختلف و یا شهرها و روستاهای در سطح یک منطقه را نتیجه داده است. افزایش جمعیت و حالت تمرکزگرا و نامتعادل استقرار آنها از یک سو و گسترش علم و فن و لزوم استفاده از منابع منطقه ای به منظور رشد و تعالی اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر، لزوم برنامه­ریزی منطقه ای را بیش از پیش مطرح ساخته است. 

 • نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان برنامه ریزی منطقه ای در دوران بعد از فراغت از تحصیل می توانند در نهادهای مختلفی که در عرصه های برنامه ریزی های کشوری، منطقه ای و ناحیه ای فعالیت دارند، به همکاری بپردازند. معاونت راهبردی ریاست جمهوری استانداریها، معاونت برنامه ریزی استانداریها، دفاتر فنی استانداریها، نهادهای مرتبط در وزارت کشور، نهادهای مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای مرتبطی که نسبت به مکان یابی واحدهای فعالیتی تحت پوشش خود در سطح منطقه ای می پردازند مانند وزارت صنایع در مکان یابی شهرک های صنعتی در سطح منطقه ای، وزارت جهاد کشاورزی در مکان یابی واحدهای مرتبط با کشاورزی و دامداری، وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مکان یابی مدارس و سطوح مختلف آن، وزارت اقتصاد و دارایی به نسبت فعالیت های منطقه ای خود، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ارتباط با برنامه های مرتبط با گردشگری در سطح منطقه ای، شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفاتر مهندسین مشاور و دیگر نهادهایی که تخصص برنامه ریزی منطقه ای در ارتباط با حوزه فعالیتی آنها قرار می گیرد از آن جمله است. دانشجویان این دوره قادر خواهند بود که  پس از فراغت از تحصیل با توجه به وجود نقاط ضعف در سوابق برنامه ریزی منطقه ای در ایران، خلاء ناشی از این کمبودها را به نسبت توانایی های خود و مقطع دوره مرتفع سازند.

 

 • طول دوره و شکل نظام

طول دوره و شکل نظام بر اساس آیین نامه اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مجموع واحدهای درسی این دوره 32 واحد شامل 20 واحد دروس الزامی، 6 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸