اداره آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۳۵۶۸

اداره آموزش دانشکده

 

روال‌های آموزشی دانشکده (نمایش مراحل مختلف به صورت چارت):

 • روال درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل
 • روال معرفی به استاد
 • روال معادل‌سازی
 • روال انتخاب واحد (به غیر از دانشجویان جدیدالورود)
 • روال اخذ، تعریف موضوع، دفاع و ثبت نمره پروژه کارشناسی
 • روال گذراندن درس کارآموزی
 • روال درخواست تجدیدنظر نمرات درسی
 
 • روال فارغ‌التحصیلی
 • روال ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود
 • روال اخذ مرخصی تحصیلی
 • روال مهمان شدن (انتقال موقت) به سایر واحدهای دانشگاهی
 • روال نقل و انتقالات به سایر واحدهای دانشگاهی
 • روال انصراف از تحصیل

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷