کارکنان

تعداد بازدید:۳۴۱۹

رئیس اداره آموزش

 

نام: پرویز رفیعی

رشته تحصیلی: مدیریت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

parvizrafiyasl@yahoo.com

تلفن تماس مستقیم: 55229247

ملاقات حضوری: روزهای کاری هفته از ساعت 16-8 


مسئولین کنترل کلاسها

مسئول کنترل کلاسها و آتلیه های طبقه دوم
 
 نام و نام خانوادگی: عرفان گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: ارتباط تصویری

آدرس الکترونیکی:

Erfan-picto2000@yahoo.com

تلفن داخلی: 2287


 مسئول کنترل کلاسهای طبقه سوم

نام و نام خانوادگی: رضا خرسندی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: عکاسی

آدرس الکترونیکی:

تلفن داخلی: 2281


کارشناسان گروه‌های آموزشی

کارشناس گروه گرافیک، نقاشی و ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی: فاطمه میرزاخانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

تلفن داخلی: 2283


 کارشناس رشته های تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: آقای باوند پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

تلفن داخلی: 2295


 

کارشناس رشته مهندسی معماری ( ناپیوسته)

نام و نام خانوادگی: حسین شاه حسینی

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

تلفن داخلی: 2295


 

کارشناس رشته مهندسی معماری ( پیوسته)

نام و نام خانوادگی: کامران پورجباری

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: 

تلفن داخلی: 2295

 


کارشناس رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (برادران)

نام: طاهره فریادی

رشته تحصیلی:  جغرافیا

مقطع تحصیلی: کارشناسی


کارشناس رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (خواهران)

نام و نام خانوادگی: آقای مسعود ایوب

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸