مدیران گروه

تعداد بازدید:۴۰۱۲

برنامه حضور دکتر علی سیستانی پور

مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته معماری-کاردانی معماری-نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸