هیات رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۳۵۶۳

دکتر محمد مهدی غیایی

رئیس دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: معماری


 

دکتر علی ناصری فر

معاون دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

 

 

 

مدیر پژوهش دانشکده

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی :


برنامه حضور

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸