اطلاعیه - آرشیو

برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری

با توجه به اینکه هفته آخر آذرماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است به همین مناسبت در دانشکده هنر و معماری سخنرانی هایی توسط اساتید گروه های مختلف آموزشی برگزار خواهد شد که برنامه زمانبندی آن در زیر آمده است. از عموم اساتید، دانشجویان و علاقمندان دعوت می شود در این سخنرانی ها شرکت نمایند.

ادامه مطلب