اطلاعیه - آرشیو

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری

از همه علاقمندان دعوت می شود در جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان معماری که به شرح ذیل می باشد و قرار است در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۷ برگزار گردد شرکت کنند. دانشجویان: ۱- خانم الهام سادات پور ابریشمی ۲- خانم الهام متقیان ورنوسفادرانی ۳- خانم مهتاب روزبهانی ۴- خانم نسیبه ضمیری افخم ۵- خانم شبنم السادات امینی

ادامه مطلب