آرشیو اخبار

برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری
برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری

برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری

به مناسبت هفته پژوهش اساتید مجرب در حوزه های مختلف در دانشکده هنر و معماری سخنرانی خواهند کرد که برنامه آن در پوستر درج شده است از کلیه دانشجویان و اساتید دعوت می گردد در برنامه های سخنرانی شرکت نمایند.

ادامه مطلب