سلسله نشست های تخصصی نقد آثار معماری و نمایش فیلم (توسط جناب آقای دکتر غیائی)

سلسله نشست های تخصصی نقد آثار معماری و نمایش فیلم (توسط جناب آقای دکتر غیائی)

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۶ کد : ۴۹۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۱
سلسله نشست های تخصصی نقد آثار معماری و نمایش فیلم (توسط جناب آقای دکتر غیائی)

( ۱ )

نظر شما :