کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سومrahimi.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--nabiallah.jpg
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.